JW Scheduler White Footer Logo Small

JW Scheduler

Bezwen Èd? Gen yon Kesyon?

Alo!

Non m se Damian, m ap sèvi antanke yon Ansyen. Mwen menm ak Madanm mwen ap sèvi antanke Pyonye Pèmanan kote ki gen plis bezwen nan lang Azi. Ansanm nou gen plis pase 30 an depi n nan sèvi aplentan, sa gen ladan l plis pase 10 an nan sèvis espesyal aplentan. Menm jan ak anpil frè ak sè, nou okipe anpil.

JW JW Scheduler te kreye pou ede senplifye ak inifye orè ak òganizasyon pa frè nonmen nan kongregasyon an. Kit ou ap sèvi kòm yon ansyen oswa sèvitè ministeryèl, Koòdonatè nan nan kò a chèf fanmi, Sekretè, oswa ou gen nenpòt lòt responsablite, nou espere ke JW Scheduler fè travay ou pi fasil ak pi vit. Nan fason sa a nou tout ka pase plis tan ak fanmi nou, preche, anseye ak gadò!

Nou salye w,
Damian

Scroll to Top