JW Scheduler is een softwareprogramma ontworpen voor Jehovah’s Getuigen. Het doel van het programma is om de planning en organisatie van de gemeente te vereenvoudigen en uniform te maken. JW Scheduler omvat:

Type uw Naam en Email om te verifiëren of u een echte persoon bent.

JW SCHEDULER KENMERKEN

JW Scheduler kan snel en eenvoudig alle onderdelen van de Leven-en-Dienen vergadering plannen, inclusief de Hoofdzaal & extra klassen. Ondersteunt automatisch toewijzen, aanbevolen leerling en gedetailleerde Aandeel Geschiedenis.

Gemeente Secretarissen kunnen JW Scheduler gebruiken om Velddienstrapporten in te voeren, Gemeenteverkondigerskaarten te onderhouden, het Maandelijks Gemeentebericht op te maken, S-21 Verkondigerskaarten te printen en meer

De Openbare Lezing Coördinator kan de Plaatselijke- en Uitlezing Sprekers plannen, inclusief gastsprekers en gastgezin. Buurgemeenten en Openbare Sprekers kunnen worden ingevoerd, tezamen met vergadertijden en -plaats.

Velddienstschema’s kunnen worden ingevoerd door de Dienstopziener, inclusief Vroege Ochtend en Avond velddienstbijeenkomsten. De leider van de bijeenkomst, plaats en gebied kunnen ingevoerd worden, alsmede specifieke Groep Velddienstbijeenkomsten.

Gemeente Taken kunnen worden gepland, inclusief Zaalwachten, Beveiliging, Geluid, Video, Microfoons, Podium en zelfs nog nader te benoemen taken. Deze kunnen per Week of per Vergadering worden gepland.

Koninkrijkszaal Schoonmaak kan worden gepland in JW Scheduler, inclusief Wekelijkse Zaal Schoonmaak en Schoonmaak na de Vergadering. Een of meer groepen kunnen worden toegewezen.

JW Scheduler kan gemeentekaarten en gebieden aanmaken en beheren, inclusief in- en uitgeven van gebieden aan verkondigers.

Kringopzienerbezoeken kunnen worden gepland, inclusief alle vergaderingen, velddienstbezoeken, herdersbezoeken en maaltijdarrangementen. Alle informatie die de KO nodig heeft, kan snel en eenvoudig worden gegenereerd in JW Scheduler.

JW SCHEDULER SPECIALE KENMERKEN

Verkondigers hebben inzage in hun Toewijzingen van de Leven-en-Dienenvergadering, Openbare Lezingen en toewijzingen voor de Weekendvergaderingen, Taken en Zaalschoonmaak.

Doordeweekse & Weekend Vergadering en Velddienst schema’s, alsook Gemeente Gebeurtenissen & Gemeente Aankondigingen, kunnen worden ingezien.

Verkondigers kunnen hun maandelijkse Velddienstbericht versturen.

Maak slechts één lijst van verkondigers en alle data kan automatisch en veilig met andere aangewezen broeders worden gedeeld.

Gemeente Delen helpt alle ouderlingen goed geïnformeerd te zijn over wat er binnen de Gemeente gebeurd.

Gegevens zijn accuraat en zorgvuldig. Fouten worden geminimaliseerd. Training van nieuwe broeders is eenvoudig. Schema’s zijn uitnodigend en consistent. Verkondigers worden uniform benaderd vanuit het Lichaam van Ouderlingen. Iedereen spaart tijd.

WIE KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN JW SCHEDULER?

Coördinator van het Lichaam van Ouderlingen (CLVO)

Plannen van alle algemene onderdelen van de LED-vergadering en het beheren van de Gemeente Toewijzingen.

Leven-en-Dienen Vergadering Opziener

Plannen van alle school onderdelen voor leerlingen van de Leven-en-Dienenvergadering, printen van rapporten en toewijzingsbriefje (S-89-O).

Gemeente Secretaris

Invoeren Velddienstrapporten, Verkondigerskaarten bijhouden en het maandelijkse Gemeentebericht versturen.

Dienstopziener

Plannen van Gemeente Velddienstbijeenkomsten, aanmaken en onderhouden van Velddienstgroepen.

Openbare Lezing Coördinator

Plannen van Openbare Lezingen (Plaatselijke en Uit-lezingen), aanmaken en onderhouden van Openbare Sprekers, van zowel lokale als naburige gemeenten.

Dienaren in de bediening

Plannen van gemeente taken zoals Zaalwacht, Beveiliging, Parkeerterrein, alsmede het tellen van de Aanwezigen op de Vergaderingen.

Koninkrijkszaal Dienaar

Plannen Koninkrijkszaal Schoonmaak, Parkeerterrein en Tuinonderhoud.

Geluid & Video Dienaar

Plannen van gemeente taken zoals Geluid, Video, Microfoons, Podium en Zoom Host.

Groepsopzieners

Bekijken velddienst informatie van alle verkondigers in zijn groep, zodat er snel kan worden gereageerd en hulp kan worden geboden waar nodig.

Gebiedsdienaar

Beheren van Gemeentekaarten en Gebieden, inclusief de uitgifte aan verkondigers en het printen van het S-13 Formulier.

Overige Ouderlingen

Bekijken van alle bovengenoemde informatie en hierdoor goed geïnformeerd te zijn over wat er binnen de Gemeente gebeurd.

JW SCHEDULER VOORDELEN

Gemaakt om simpel en eenvoudig te gebruiken. Iedereen leert JW Scheduler in slechts een paar minuten te gebruiken. Alle data wordt volledig versleuteld en opgeslagen op uw lokale computer.

JW Scheduler produceert aantrekkelijke, praktische en uitnodigende rapporten voor de Leven-en-Dienenvergadering, Openbare Lezingen en Weekendvergaderingen, Taken en Zaalschoonmaak. Rapporten kunnen worden bewaard in Document of PDF-format.

JW Scheduler kan praktisch alles organiseren & inplannen. Beheer slechts één lijst van verkondigers die je vervolgens kunt delen met alle aangewezen broeders, hetgeen tijd bespaart, fouten voorkomt en training sneller en makkelijker maakt.

Bespaar tijd door bij bij het maken van een nieuw schema gebruik te maken van Automatisch-Toewijzen. Deze optie zal automatisch de best beschikbare gemeenteleden voor een bepaald aandeel selecteren en ervoor zorgen dat er geen conflict ontstaat met andere aandelen. Na de automatisch indeling kun je aanpassingen maken.

JW Scheduler exporteert naadloos data naar Timothy en Circuit Assistant, een softwareprogramma in gebruik bij veel Kringopzieners. Dat helpt hen om tijd te besparen en de gemeenten binnen hun kring te beheren.

JW Scheduler is momenteel beschikbaar in 65 talen! Nieuwe talen zullen regelmatig worden toegevoegd en je kunt ook een verzoek voor een nieuwe taal indienen.

Gebruikerservaringen van broeders

JW Scheduler is in gebruik bij duizenden aangestelde broeders in 144 landen. Onze JWS – Publisher App wordt elke dag gebruikt door tienduizenden verkondigers. We ontvangen elke dag veel bemoedigende opmerkingen en positieve reacties. We zijn blij er enkele te kunnen delen

“You have really done an awesome work. I really appreciate the time you have spent in building this app. It is helping us in the congregation a lot. May Jehovah bless all your hard work.”


Brother Ken – Ghana

JW Scheduler Reviews
2020-06-28T02:50:05+00:00

Brother Ken – Ghana

“Great App, nicely designed and simple.”


Brother Murli – India

JW Scheduler Reviews
2020-06-28T02:45:35+00:00

Brother Murli – India

“Great app! Very fast. Thanks! Keep up the great work!”


Brother David – USA

JW Scheduler Reviews
2020-06-28T02:44:34+00:00

Brother David – USA

“Excelente idea todo a la mano, muy buen trabajo!”


Brother Héctor – Mexico

JW Scheduler Reviews
2020-06-28T02:46:51+00:00

Brother Héctor – Mexico

“This application is absolutely amazing. It is especially great during this pandemic.”


Brother James – USA

JW Scheduler Reviews
2020-06-28T02:48:47+00:00

Brother James – USA

“The application works very well. Excellent job. Congratulations.”


Brother Aguinaldo – Brazil

JW Scheduler Reviews
2020-06-28T02:34:24+00:00

Brother Aguinaldo – Brazil

“This certainly makes preparing reports easier and removes some of the manual work. Thank you so much!”


Brother Charanjit – United Kingdom (UK)

JW Scheduler Reviews
2020-06-28T03:05:32+00:00

Brother Charanjit – United Kingdom (UK)

“Just wanted to share with the overwhelmingly positive feedback we’ve had from the publishers – thank you so much for all your hard work. It will make our lives so much easier as a BoE and really helps the congregation!”


Brother Richard – United Kingdom (UK)

JW Scheduler Reviews
2020-06-28T03:01:18+00:00

Brother Richard – United Kingdom (UK)

“You have done an awesome job with this software an mobile App. Thank you again for all your hard work.”


Brother John – USA

JW Scheduler Reviews
2020-06-28T03:03:09+00:00

Brother John – USA

“The installation was flawless, well done! The interface is clear and easy to understand.”


Brother Randal – USA

JW Scheduler Reviews
2020-06-27T23:49:44+00:00

Brother Randal – USA

Brother Randal
0
0
JW Scheduler Reviews

VERGELIJKING JW SOFTWARE & APPS

Hoe kun je JW Scheduler vergelijken met soortgelijke programma’s en apps?

Onze intentie is niet om andere softwareprogramma’s te bekritiseren omdat we allemaal “vaststaan in één geest, één van ziel, zij aan zij strijden voor het geloof in het goede nieuws” – Filippenzen 1:27.

Daarentegen, nodigen we je uit om het verschil tussen JW Scheduler en de andere programma’s voor jezelf te ontdekken.

“Thank you for having a ‘Comparison’ page. It was very helpful when trying out new programs!” – Brother Mike, USA

Gegevens kunnen, vanuit Majestic KHS, Hourglass App, TSWin, CLM Explorer of CSV, worden geïmporteerd in JW Scheduler.

JW Scheduler is er stellig van overtuigd dat jullie gemeente- en persoonsgegevens van jullie zelf zijn en daarom beschikbaar moeten zijn om te importeren en exporteren op de manier zoals jullie dat zelf willen. We geloven ook dat eerlijk en juist is om gegevensuitwisseling toe te staan.

Scroll naar top